Voorbeelden

 TEAMCOACHING 

Anne (32) werkt sinds tien jaar met veel plezier in de kinderopvang. Na al die tijd zelf op een groep te hebben gestaan, geeft ze sinds kort ook leiding aan een team van collega’s. Met de ervaring die ze heeft opgedaan kan ze haar collega’s goed helpen. Wel vindt ze het soms lastig haar collega’s aan te sturen en het team te motiveren. Daar zou ze best hulp bij willen hebben. 


MEDIATION 

Studievrienden Dennis en Tim (36) hebben zes jaar geleden een webdesign-bedrijf opgezet. Vanaf de start groeide het succes en inmiddels maken ze winst. Over de verdeling hiervan krijgen de twee echter ruzie. Tim heeft er namelijk veel meer tijd in gestoken dan Dennis. Een advocaat inschakelen of een rechtszaak aanspannen gaat hen te ver, maar wie kan hen hierin begeleiden?


TRAINING 

Als intern begeleider is Johanna (45) verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op een basisschool. Ze helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Bijvoorbeeld rond echtscheidingen. Ook al weet ze er veel van, ze zou best eens met iemand willen praten over het groeiend aantal vechtscheidingen en hoe ze daar beter mee kan omgaan.


 ORGANISATIE-ADVIES 

Willem (56) is directeur van een welzijnsstichting in een middelgrote gemeente. Vanwege de invoering van allerlei nieuwe wetten en regels is de organisatie vorig jaar aangepast. Hoewel de reorganisatie goed is verlopen, neemt het aantal klachten en het ziekteverzuim snel toe. Het is niet duidelijk waar dat aan ligt. Daar zou Willem graag advies over krijgen van een onafhankelijke expert die weet wat er speelt in de welzijnssector.