Diensten

Hieronder staan de diensten die wij aanbieden. Voor de uitvoering zetten wij deskundigen uit ons netwerk in. Het gaat dus om mensen die wij kennen. Wij streven ernaar iemand te vinden die een oplossing kan bieden én die past bij uw organisatie. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van de vakgebieden waarop wij actief zijn.

ADVIES
In de snel veranderende markt worden organisaties steeds geconfronteerd met kansen en bedreigingen. Het maken van de juiste keuze is dus belangrijk om uw doel te bereiken. Onze experts ondersteunen en adviseren u bij het maken van deze keuzes. Hun advies heeft betrekking op de hele organisatie of een bepaald onderdeel, afhankelijk van uw vraag.

COACHING
Coaching is een begeleidingstraject waarin een coach een individuele werknemer of een team ondersteunt. Doel is beter te functioneren in een bepaalde werksituatie en beter samen te werken. Sleutelwoorden zijn motivatie, verantwoordelijkheid en teambuilding. Coaching kan zowel een individuele medewerker als een team helpen beter te presteren, meer te leren en zich verder te ontwikkelen.

TEAMCOACHING
Een succesvol team slaagt erin ook onder moeilijke omstandigheden te functioneren. Kenmerken van zo’n team zijn bijvoorbeeld het ontbreken van hiërarchie, opbouwend kritisch kunnen zijn naar elkaar en tegelijk hulp kunnen vragen en bieden. Een team voelt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bereiken van de doelen. Een goed functionerend team bereikt meer dan een team dat niet goed op elkaar is afgestemd. Effectief samenwerken naar een toekomstvisie, dat is het voornaamste doel van teamcoaching.

SUPERVISIE
Supervisie is een individueel leertraject onder leiding van een begeleider. Deze is bij voorkeur afkomstig uit dezelfde bedrijfstak. De supervisor gaat in op persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Supervisie is een vorm van reflecteren op de eigen werkstijl. Het geeft inzicht in werksituaties die iemand problemen opleveren en hoe hij hiermee kan omgaan.

INTERVISIE
Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering. Medewerkers doen een beroep op collega’s of vakgenoten. Samen vormen zij een intervisiegroep waarin zij meedenken over werksituaties. Het is een methodiek die de eigen deskundigheid van medewerkers benut en verder ontwikkelt om de kwaliteit van het werk te bevorderen. Dit gebeurt door middel van het delen van ervaringen, reflectie en naar elkaar luisteren. Intervisie beslaat vaak een langere periode en kan zowel met als zonder begeleiding plaatsvinden.

TRAINING
Naast het trainen van competenties en vaardigheden als presenteren, coachen en communiceren, hebben organisaties tegenwoordig veel aandacht voor talentontwikkeling. Focus op talent is belangrijk om iemands potentie naar boven te halen. Een organisatie die talentontwikkeling toepast en het beschikbare talent ook écht inzet, investeert automatisch in betrokken en bevlogen medewerkers. En daarmee in de productiviteit!

COMMUNICATIE
Experts in ons netwerk zijn ook thuis op het gebied van communicatie, zowel intern als met externe partijen. Zij helpen u bijvoorbeeld als u niet weet hoe u communicatie effectief inzet of verbetert. Wij adviseren en ondersteunen uw organisatie en hebben daarnaast een uitgebreid trainingsaanbod op het gebied van communicatie. Wij geloven in groei door kennisdeling. Functionaliteit, effectiviteit en creativiteit zijn onze uitgangspunten.

ORGANISATIE
Het vinden van de juiste kandidaat voor een vacature in Raad van Toezicht, het bestuur, de directie of het managementteam van een organisatie is geen sinecure. Ook niet wanneer het om een tijdelijke functie gaat. Of misschien heeft u hulp nodig om een reorganisatie in goede banen te leiden. Via de experts in ons netwerk bieden wij diensten aan van werving en selectie tot interim-management en detachering. Een andere mogelijkheid is het uitbrengen van organisatieadvies.

HRM
Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en uw HRM-behoefte bieden wij op projectbasis of structureel ondersteuning aan. De diensten van onze experts lopen uiteen van personeelsadministratie en personeelsbeheer tot het opstellen van arbeidsvoorwaarden en -overeenkomsten. Ook job-coaching en het ontwikkelen en uitvoeren van personeelsbeleid behoren tot de mogelijkheden.

JURIDISCHE DIENSTVERLENING
Voor juridische dienstverlening kunnen wij in ons netwerk wij een beroep doen op ervaren mediators, curatoren en bewindvoerders. Bij een arbeidsgeschil kan een mediator u bijvoorbeeld helpen om met de andere partij tot een oplossing te komen. Een curator neemt beslissingen samen met of voor iemand die handelingsonbekwaam is. Een bijzondere curator in Jeugdzaken is er speciaal voor de rechtsbescherming van minderjarige kinderen.


VAKGEBIEDEN

  • Onderwijs
  • Opvoeding
  • Kinderopvang
  • Jeugdzorg
  • Sociaal domein
  • Gezondheidszorg
  • GGZ
  • Overheid